Somatoemocionální uvolnění

Je skvělá technika od Dr. Upledgera a patří k mým nejoblíbenějším.

S technikou somatoemocionálního uvolnění hledám a zpracovávám v těle klienta energetické cysty, což jsou místa, kde je shromážděno největší napětí v těle. Toto napětí se objevuje v těle jako následek vnějšího nebo vnitřního traumatu prožitého v minulosti a díky této technice je možné ho rozpustit a oslabené místo uzdravit.

Příklad, jak vzniká energetická cysta na fyzické úrovni - totéž se odehrává také na úrovni duševní při zkušenosti vnitřního traumatu:

Když člověk upadne, energie napětí v místě nárazu si hledá místo, kde se uzavře (dislokuje). Nadále se toto místo s tímto napětím nějak vyrovnává. Proces vyrovnávání však může být různě dlouhý a někdy se to tělu a duši nepodaří na 100%, a tak se toto místo uzavře a může být časovanou bombou do budoucna. Často se toto místo intenzívně ozývá v obdobích, kdy jsme nějak oslabeni - tělesně nebo i duševně. Toto napětí se ukládá ve faciích, které mají paměť. Kolem energetické cysty proudí interferenční vlny - poblíž jsou kratší a rychlejší, dále od energetické cysty jsou delší a pomalejší. Tyto vlny může terapeut cítit svýma rukama. Často se stává, že pokud se terapeut dotkne jádra energetické cysty, dojde k zastavení kraniosakrálního rytmu, což je pro něj znamení, že se nachází v místě, se kterým je vhodné pracovat. Otevření energetické cysty bývá často spojeno s hlubokými emocemi, které se přihodily v době traumatu, a které se mohou opět vyplavit na povrch. A zde může začít proces léčení pod vedením terapeuta. Další práce je individuální: S pomocí dialogu - ve spolupráci s obrazy nebo vzpomínkami, které se objeví a vyplavou na povrch…

Tuto techniku považuji za jednu z nejzázračnějších a pracuji s ní velmi ráda. Možná proto, že především tady mohu využít nejen všechny terapeutické zkušenosti, kterými jsem během let prošla, ale také se tu nachází obrovský prostor pro intuici a vnitřní moudrost nejen terapeuta, ale také klienta, a především odevzdanost terapeuta vyššímu vedení, což považuji za jádro každé terapeutické práce…

Ceník služeb

mandala

Malba na hedvábí
Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka.

 

Bylinářská poradna
Koloidní zlato – prodej
Koloidní stříbro – prodej
Křemelina – prodej


Motto:

Nečekej, až ti někdo přinese květiny, ale pěstuj je ve své vlastní zahradě.

Od neznámého autora.