Terapie přijetím

Terapie přijetím je metoda, které si nesmírně vážím, protože patří k těm nejlepším a nejmocnějším nástrojům, které jsem dostala k dispozici jako veliký dar od Vesmíru pro moji práci s lidmi. Nikdy nezapomenu na mého dobrého přítele Karla Motalíka, který byl prostředníkem a předal mi její základy několik měsíců před svojí smrtí. Jemu patří můj veliký dík a místo v mém srdci. Já jsem si metodu upravila pro sebe tak, aby byla v harmonickém souladu s mým individuálním, specifickým přístupem k člověku a zároveň byla pro člověka maximálně výtěžná na mnoha úrovních.

Terapie přijetím je založena na rozpouštění emocionálních a mentálních bloků uložených hluboko v naší duši. Vychází z předpokladu, že skutečně změnit můžeme pouze to, co se nám podaří opravdu přijmout. Může být překvapivé, že v průběhu terapie je člověk vedený k přijímání nikoliv pozitivních, ale především negativních modelů a vzorců, které ho zatěžují a trápí. A právě v tom spočívá kouzlo jejího úspěchu. Je ověřeno, že u velké většiny lidí přijímání pouze pozitivních modelů (afirmace, sankalpa) je běh na velmi dlouhou trať. Terapie přijetím je založena na pravém opaku a tím je mnohem rychlejší, intenzivnější a zároveň jde hodně do hloubky. Zajímavé je, že na přijímání negativních modelů reaguje duše velmi citlivě, intenzívně až bouřlivě, naopak přijímání pozitivních modelů s ní ani moc nehne. Pokud se nám podaří plně přijmout nějaký negativní model, který vědomě nebo i nevědomě následujeme, až pak máme šanci se z něho vyvázat – v určitém bodě v průběhu této terapie dochází ke zlomu, kdy se negativní energie (blok) rozpouští a transformuje v odvahu, sílu a energii pozitivní. Poté je člověk schopen uchopit sílu k pozitivní změně a navíc získává zpět energii, kterou kdysi pod vlivem traumatu ztratil nebo spíše ji někde v sobě uvnitř uvěznil nebo zmrazil. V případě potřeby propojuji tuto terapii i s jinými metodami, se kterými pracuji a mám s nimi dlouholeté zkušenosti – s hlubinnou regresní terapií a imaginacemi. Většinou zakončuji terapii přijetím rodinnou konstelací v imaginaci, při které dochází k uvolnění emocionálního napětí a dočištění vztahu s rodiči nebo jinými rodinnými příslušníky, se kterými máme nevyřešený nebo nějak zatížený vztah.

--------------

S úctou a láskou přenechávám na misky vah duše Karla Motalíka, ať se nyní nachází kdekoliv, díl ze všeho dobrého, co skrze mne díky této terapii vzejde.

Ceník služeb

mandala

Malba na hedvábí
Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka.

 

Bylinářská poradna
Koloidní zlato – prodej
Koloidní stříbro – prodej
Křemelina – prodej


Motto:

Nečekej, až ti někdo přinese květiny, ale pěstuj je ve své vlastní zahradě.

Od neznámého autora.