Astroložka

Astroložka

Narodila jsem se v roce 1959. Díky svým životním zkušenostem, vzdělání i praxi jsem k této práci postupně dozrávala jako víno.

Jsem přesvědčena, že konkrétně astrologii jsem dostala do vínku od svých sudiček. Již v osmi letech jsem přečetla první knížku, která se týkala bulvární astrologie: „Sny, karty, horoskopy“, kterou možná právě řízením Božím objednala maminka z nabídky v Zemědělských novinách, v pohraniční vesnici, kde jsme tehdy bydleli. Již v té době mě tato kniha tak nadchla, že jsem si jako osmiletá holka předsevzala, že za tímto tématem si určitě půjdu, i kdyby to mělo být přes hory a doly. A tak jsem šla. V době totality jsem opisovala v samizdatech různou duchovní literaturu včetně astrologie pana Jana Kefera. Kromě samostudia za socialismu a potom i nadále po revoluci jsem si prošla dlouholetým vzděláním u celé řady učitelů: Pana Pavla Turnovského, ing. Petra Rastokina, ing. Andreje Dragomireckého, Ludovíta Pivarčiho, ing. Petra Velechovského, Ernestýny Velechovské, Milana Calábka, Růženy Vernerové, Roberta Nového a jiných.

Moje rezonanční vlna je psychologie C. G. Junga, Vereny Kastové, Marie Louisy von Franz, Irvina Yaloma, Scotta Pecka; z astrologů mám velmi ráda Liz Greene, Dane Rudhyara, Martina Schulmana a jiné.      

Chceš-li být šťastný jeden den,
opij se.
Chceš-li být šťastný jeden měsíc,
vdej se, ožeň se.
Chceš-li být šťastný celý život,
založ si zahradu.

Čínská moudrost


Rabindranath Tagore Thákur: Gitanjali

Živote života mého, vždycky se budu snažit, abych své tělo uchoval čistým, věda, že živý dotek tvůj jest na všech mých údech.
Vždycky se budu snažit, abych z myšlenek svých vymýtil všelikou nepravdu, věda, že ty jsi jediná pravda, která zažehla světlo rozumu v mysli mé.
Vždycky se budu snažit, abych vypudil všeliká zla ze srdce svého a uchoval lásku svou kvetoucí, věda, že ty sídlíš v nejnitřnější svatyni mého srdce.
A budu usilovat, abych tebe zjevoval v konání svém, věda, že tvoje moc mi dává síly k činu.

mandala

Být osamělým ptákem předpokládá patero okolností:
za prvé, letět k nejvyššímu bodu,
za druhé, nesoužit se pro společnost, a to ani pro svoji vlastní,
za třetí, zobákem stále mířit k nebi,
za čtvrté, být neurčité barvy,
a za páté, zpívat velmi potichu.
Sv. Jan z Kříže


Nejdůležitější okamžik
je vždy okamžik přítomný.
Nejdůležitější člověk je vždy ten,
který stojí právě před tebou.
Nejdůležitější čin
je vždy láska.
Mistr Eckhart