Aktivní imaginace

Tuto metodu rozpracoval a ve své psychologické praxi často využíval zakladatel analytické psychologie C.G.Jung.

Aktivní imaginace – je metoda, která pracuje s představivostí neboli s obrazy v duši, které jsou zaktivovány – ideálně v hladině alfa – není to vždy podmínkou. Přirozeně využívá duševní energii, kterou tyto obrazy obsahují, a tím přispívá k sebepoznání, porozumění vlastnímu životu, jeho harmonizaci a naplnění.

Je to bezpečná a jemná technika, určená pro ty, kdo mají zájem nahlédnout na sebe či na různé záležitosti svého života z jiného úhlu – z pohledu svého nevědomí. Je určená pro ty, kdo chtějí udělat něco pro své hlubší sebepoznání, zapracovat na svém vlastním osobnostním růstu a využívat pozitivně své vlastní zdroje, ať již projevené či dosud skryté. V případě skrytých zdrojů je tato metoda pomáhá odkrýt, poznat a porozumět jim. Naznačuje také, jak je ve svém životě pozitivně a prakticky využít.

Oblasti, do kterých lze díky této technice nahlédnout nebo s nimi pracovat:

 • Obraz člověka o sobě samém v zrcadle různých imaginativních motivů.
 • Situace ve vztahu.
 • Fasety – složky osobnosti (subpersonalities), ze kterých se člověk skládá nebo které aktuálně dominují nebo jsou vytěsněné.
 • Setkání se svým ochranným, totemovým zvířetem.
 • Prozkoumání příčiny zdravotního problému na základě imaginativních motivů.
 • Životní proud – zda je člověk schopný s ním plynout v souladu se svým vnitřním plánem duše.
 • Rozvoj vnitřního léčitele.
 • Nahlédnutí a řešení obtížných nebo traumatických záležitostí v minulosti, které jsou vytěsněné.
 • Ideální matka - imaginace.
 • Ideální otec – imaginace.
 • Zvířata v čakrách – imaginace a léčení nemocného místa v těle s pomocí zvířat.
 • Pohádkové role, se kterými se ztotožňujeme v partnerských vztazích.
 • Cesta do hlubších rovin duše – do úrovně smyslové, emocionální, mytologické, spirituální.
 • Chrám poznání.
 • Modré dveře.
 • Kvaternita mužství podle artušovských legend.
 • Kvaternita ženství podle antických mýtických archetypů ve spojení s křesťanstvím a judaismem.
 • Buddhova metoda.
 • Ukradená duše.
 • Zrušení prastarých slibů skrytých v nevědomé rovině.
 • Zrušení slibů lásky.
 • Léčba srdcem – transformace negativního pocitu, problému do obrazu a jeho další proměna v duchovním srdci.
 • Porozumění, odpuštění a vyřešení nevyřešených záležitostí v životě.
 • Deset práv člověka jako individuality – fungující Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Mars.
 • Advaita a láska – meditace, cvičení.
 • Sluneční a lunární typy.
 • Imaginace ke zjištění postojů vůči agresivním impulzům.
 • Imaginace ke zjištění postojů vůči sexualitě.
 • Starobylé dveře – zdravotní nebo jiný problém – nahlédnutí na něj a řešení.
 • Čištění čaker.
 • Zametací a čistící dech.
 • Propuštění partnerky, partnera – odpoutání se od závislosti.
 • Vytvoření nového modelu osobnosti.
 • Přestřihnutí pupeční šňůry s matkou, otcem, dětmi.
 • Vytvoření nového modelu obrazu osobnosti.
 • Zvládnutí alergií, které mají psychickou příčinu.
 • Zvládnutí závislosti např. na kouření, alkoholu, sladkostech, drogách pomoci imaginace.
 • Zvládnutí fobií pomocí imaginace.
 • Rozpoznání vnitřního moudrého rádce.
 • Obrazy vztahu k realitě nebo k tendenci být mimo realitu.
 • Odpuštění a snaha o řešení nevyřešených starých citových záležitostí.
 • Obrazy uvolnění.
 • Imaginace Hora – prozkoumání schopností a potenciálu stoupat dál a výš ve svém osobnostním, duševně duchovním rozvoji.
 • Realizace individuálního záměru, přání.
 • Život v hojnosti a bohatství – materiálním, duševním a duchovním.
 • Rozpuštění – odstranění negativní energie, která nás blokuje a brzdí v našem duševně-duchovním vývoji.
 • Léčení láskyplnou a transformační energií Krista.
 • Čištění a léčení těla, imaginace, meditace.
 • Léčení a očištění mozku a celého nervového systému ve všech rovinách (fyzické, duševní a duchovní); odstranění těžkých kovů a chemtrails z mozku a z těla.
 • Léčebná imaginace – těla a duše.

 

 • A řada dalších.

Ceník služeb

mandala

Malba na hedvábí
Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka.

 

Bylinářská poradna
Koloidní zlato – prodej
Koloidní stříbro – prodej
Křemelina – prodej


Motto:

Nečekej, až ti někdo přinese květiny, ale pěstuj je ve své vlastní zahradě.

Od neznámého autora.