Průvodce v psychospirituální a životní krizi

Psychospirituální krize

V naší společnosti není zcela bezpečná půda pro prožívání a vyjadřování psychospirituálních prožitků. Pro středoamerického Indiána je zcela samozřejmé rozšířené vědomí i se všemi průvodními projevy, které prožívá v prérii nebo v lese. Avšak pro život v naší společnosti to samozřejmé není. Jsme „civilizovaní“ až tak, že některým psychspirituálním prožitkům nejsme schopni již vůbec rozumět. Z toho důvodu je zcela zbytečně zavřeno v psychiatrických léčebnách mnoho „pacientů“, jejichž projevy psychospirituální krize byly mylně diagnostikovány jako duševní nemoc, kterou je třeba léčit medikací, případně elektrickými šoky. Bohužel díky této materialistické psychoterapii dochází k mnoha poškozením a ustrnutím v duševním i duchovním vývoji takto postiženého člověka.

Díky tomu, že jsem si prošla psychospirituání krizí, jsem přesvědčena o tom, že v tomto směru jsem schopna bezpečně rozpoznat její projevy, být průvodcem v době jejího průběhu, přispět klientovi k porozumění sobě samému, k jeho duševní integraci v tomto období a k posunu v jeho psychospirituálním vývoji směrem vpřed čistou cestou.

Životní krize:

Vzhledem k tomu, že jsem si sama prošla úspěšně různými životními krizemi, cítím se být kompetentní ostatním přispět i v této věci. V podstatě mám dar, charisma, s pomocí vedení nade mnou se velmi rychle dostat ke kořeni, jádru problému, pojmenovat ho a vidět optimální řešení. Kromě toho mám v mnoha případech schopnost „infikovat“ klienta svojí vnitřní silou, která mu může pomoci spojit se s jeho vlastní vnitřní silou a hravým způsobem ji vydolovat ze samotné podstaty jeho bytosti.

Ceník služeb

mandala

Malba na hedvábí
Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka.

 

Bylinářská poradna
Koloidní zlato – prodej
Koloidní stříbro – prodej
Křemelina – prodej


Motto:

Nečekej, až ti někdo přinese květiny, ale pěstuj je ve své vlastní zahradě.

Od neznámého autora.